Velkommen til den nye udgave af Dansk Center for Byhistories nyhedsbrev. 

I denne udgave vil Dansk Center for Byhistorie følge op på centrets forskningsprojekter, publiceringer og bloggen - og nederst i nyhedsbrevet finder du links til de nyeste og relevante blogindlæg fra BYERNE - Blog om urban historie og kultur. Du kan også følge DCB på Facebook.

Nyheder

 

Nordic Local History Symposium 2015

I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv afholder Dansk Center for Byhistorie i 2015 seminar med titlen: "The Nordic Welfare City of the 20th Century" - Seminaret henvender sig til et internationalt, særligt nordisk, publikum. 

Læs meget mere om seminaret ved at klikke her

 

Byhistorie i Temp - tidsskrift for historie.

Mikkel Thelle, leder af Dansk Center for Byhistorie, har forfattet to artikler i det videnskabelige tidsskrift for historie; Temp. Mikkel bidrager med artiklerne "Et rumligt fix for historievidenskaben?" samt "Graf Zeppelin over Rådhuspladsen: Modernitetens vertikale rum". - Artiklerne tager udgangspunkt i at analysere rumlig-teori, urban geografi, byhistorie, modernitet mm.

Læs mere på Temps hjemmeside her

 

Byens historie i brug

Seminaret, ”Byens historie i brug”, der også blev annonceret i sidste nyhedsbrev blev en stor succes med mange flere tilmeldinger, end man turde håbe på. Det er planen, at der i fremtiden, vil blive afholdt lignende seminarer. Det skal i den forbindelse nævnes, at der arbejdes på et seminar om ”Velfærdsbyer” og om ”Den beskidte by”, der vil centrere sig om tematikker som snavs- og renlighed i de danske byer.

 

Nyt grundforskningscenter skal arbejde med urban arkæologi

Danmarks Grundforskningsfond har med midler fra en stor millionpulje besluttet at oprette 12 såkaldte "Centers of Excellence"  - Professor i klassisk arkæologi, Rubina Raja, fra Aarhus Universitet skal i den forbindelse lede: "Center for Urban Network Evolutions", som forsker i hvordan bysamfund over en lang tidsperiode og en bred geografisk spredning organiserede sig, og hvordan de netværkede med hinanden.

Læs mere om projektet her

 

Urban Orders (URO)

Et nyt tværdisciplinært forskningsnetværk (URO) er for nyligt startet op. Rammen for netværket er samarbejde, workshops og forskningsseminarer med fokus på bystudier.

Læs mere her

 

Julius Bomholt-seminaret

Julius Bomholt-seminaret afholdes årligt af Kulturministeriet, men i år var også, Mikkel Thelle, leder af Dansk Center for Byhistorie involveret i planlægningen af seminaret.

Hvert år på seminaret tildeles en pris for nyskabende og samarbejdsorienteret forskning af højeste kvalitet, publiceret inden for de seneste tre år. Prisen skal dermed fremhæve og anerkende fremragende forskningsindsatser på Kulturministeriets område.

Årets Bomholt-medalje gik til seniorforsker ved Rigsarkivet, Karl Peder Pedersen, for hans byrelaterede disputats: "Kontrol over København, Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-48."

---

Aktuelle igangværende projekter

 

Centrets ph.d. studerende, Kristian Buhl Thomsen, er i den afsluttende fase med sin afhandling om saneringspolitik- og idealer i de danske byer fra 1939-1990. I projektet undersøger Kristian politikområdets udvikling, herunder hvordan politikken blev mødt med en kritik, der især fik fodfæste i 1960’erne og 70’erne. I 1983 resulterede kritikken i vedtagelsen af en byfornyelseslov, som markerede et markant ideologisk skifte, hvor bevaring, istandsættelser og udnyttelse af potentialer i det bestående bybillede nu fik en langt større rolle end tidligere.

 

Derudover er Lasse Andersen, studentermedhjælper ved Dansk Center for Byhistorie, i gang med et speciale om dansk bade- og vaskekultur i København og Aarhus med særlig vægt på årene 1865-1909.

---

Forskningsprojekter

Urban Diaspora

Dansk Center for Byhistorie er for tiden involveret i en række forskningsprojekter. Med støtte fra ”Forskningsrådet fra Kultur og Kommunikation” er centrets nye post.doc Jakob Ørnbjerg involveret i projektet ”Urban Diaspora”, der skal undersøge migrationen til udvalgte danske byer i 15- og 1600-tallet. Jakob Ørnbjerg varetager i den forbindelse undersøgelsen af indvandrersamfund i Aalborg.
Læs mere om Urban Diaspora på projektets hjemmeside

 

Byregioner

Centret er del af et forskningsprojekt om byregioner, som udføres med støtte fra universitetets fond, AU IDEAS. Projektet koordineres af historiker Henrik Mølgaard Frandsen, Erhvervsarkivet, og projektgruppen tæller desuden Claus Møller Jørgensen fra historiestudiet, stadsarkivar Søren Bitsch Christensen samt Mikkel Thelle fra Dansk Center for Byhistorie.

Byregioner kulminerede med afholdelse af konferencen: "The City Region Perspective in a Globalized World" den 20. - 21. november på Aarhus Universitet, og var organiseret af Aarhus Universitet, Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Stadsarkiv og Statens Arkiver.

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse uddrag fra tre konferencens oplæg:

Problemstillinger i den østjyske byregion

Byer gør os rigere, klogere, grønnere, sundere og lykkeligere

Byregionen i globalt lys

---

Publiceringer

 

Peer-review

Centrets leder, ph.d. Mikkel Thelle, har i løbet af året fået udgivet en række fagfællebedømte artikler i diverse tidsskrifter. Konkret drejer det sig om hhv.

”Et spejl med mange hundrede flader ”: Elektrificeringen af byen og kroppen omkring 1900”,

”Kødknudepunkter: Slagtetvang og urban kødforsyning omkring 1900.

 ”Feeling Motion: Revisiting Mobility History through Affect and Emotion”.

 

Da Viborgs domkirkekvarter blev bevaringsværdigt

Ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen publicerede i november en artikel i Viborg Museums årbog om bevaringsindsatsen i Viborgs domkirkekvarter siden 1970’erne. En tredjedel af kvarterets huse fra 1600-, 1700- og 1800-tallet var omkring 1970 erklæret saneringsmodne og kunne dermed være blevet nedrevet. Takket være et kulturelt holdningsskifte blev det historiske byrum dog reddet gennem en aktiv privat og kommunal bevaringsindsats igennem 1970’erne og 1980’erne. Artiklen ”Da domkirkekvarteret blev bevaringsværdigt : reddet fra nedrivning i 1970'erne - hvad skal vi bruge kvarteret til i dag?” er publiceret i Viborg Bogen 2014 s. 27-43.

Find artiklen her

 

 

 

---

Formidling

 

Byerne

I sidste nyhedsbrev introducerede, Dansk Center for Byhistorie vores blogprojekt; ”Byerne”. Den har, som planlagt, indtil nu fungeret med gennemsnitligt et ugentligt indlæg af forskellig karakter, dog alle med byhistorisk relevans. Planen er, at videreføre konceptet, så bloggen til sidst vil kunne fungere som en slags byhistorisk platform, hvori der kan søges alskens information om byernes historie fra ind- og udland.

---

Praktikforløb

Den sidste måned har cand.mag. Johanna Joensen været i praktikophold på centret, hvor hun primært har beskæftiget med optimering af website, blog og nyhedsbrev.

Ligeledes har stud.mag. Mikkel Høghøg det sidste stykke tid været i praktik. Mikkels opgave har været at undersøge socialdemokratiets rolle under Aarhus' vækstperiode o. 1900. 

---

Seneste indlæg fra bloggen

Problemstillinger i den østjyske byregion

Problemstillinger i den østjyske byregion

"Problemstillinger i den østjyske byregion: Organizing a regional political framework in Eastern Jutland in the period since 1990 – some empirical cases" Sådan lød overskriften på mit bidrag til byregionskonferencen, der fandt sted på Aarhus Universitet den 20.-21. november 2014. Foredraget omhandlede et forskningsområde, som fylder meget på både den politiske og forskningsmæssige dagsorden i øjeblikket – nemlig hvordan man …

Læs mere.

Forfatter: Henrik Mølgaard Frandsen

Byer gør os rigere, klogere, grønnere, sundere og lykkeligere!

Byer gør os rigere, klogere, grønnere, sundere og lykkeligere!

Storbyen er menneskets største opfindelse. Byer gør os rigere, klogere, grønnere, sundere og lykkeligere! -Seniorforsker Evert Meijers Uddrag af oplæg fra seniorforsker Evert Meijers, Delft Technical University,: ”Small Cities Borrowing Size. Agglomeration Benefits Within a Network of Small- and Medium-sized Cities.” Meijers forsker i urban- og regional udvikling fra et tværfagligt perspektiv og kunne i sin præsentation fremlægge mange tal …

Læs mere.

Forfatter: Johanna Vagadal Joensen

---
Byregionen i globalt lys

Byregionen i globalt lys

Uddrag fra konferenceoplæg fra "City Region Perspective in a Globalized World" 20. - 21. november afholdt Aarhus Universitet, Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Stadsarkiv og Statens Arkiver en konference tituleret "City Region Perspective in a Globalized World." - Borgmester i Aarhus, Jakob Bundsgaard, åbnede konferencen med et blik på betydningen af vidensudvikling inden for byforskning i forhold til politiske beslutningstagere, …

Læs mere.

Forfatter: Johanna Vagadal Joensen

---
Anmeldelse: The City is Ours: Squatting and autonomous movements in Europe from the 1970s to the present

Anmeldelse: The City is Ours: Squatting and autonomous movements in Europe from the 1970s to the present

Anmeldelse: The City is Ours: Squatting and autonomous movements in Europe from the 1970s to the present. Redigeret af Bart van der Steen, Ask Katzeff & Leendert van Hoogenhuijze Oakland: PM Press 2014, 313 sider, illustreret.     Occupy Wall Street, 15. maj-bevægelsens besættelse af Puerta del Sol i Madrid, Tahrir-pladsen i Cairo som omdrejningspunkt i de arabiske opstande, Taksim …

Læs mere.

Forfatter: Bertel Nygaard

---
”Da Aarhus og havnen fik vokseværk” – Et kort historisk udblik af havnens første år.

”Da Aarhus og havnen fik vokseværk” – Et kort historisk udblik af havnens første år.

”Da Aarhus og havnen fik vokseværk” – Et kort historisk udblik af havnens første år. Da vi for et par uger siden her på bloggen, bragte indlægget: ”Havnens kulturarv, byens fremtid: Et concrete Heritage Lab” var det for at stille skarpt på de nuværende forandringer af by- og havne-rum. Man kan sige, at man med projektet reaktualiserer et tiltrængt fokus …

Læs mere.

Forfatter: Lasse Andersen

---
Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers

Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers

Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers I foråret 1583 lod den hollandske købmand Hermann van Ginchel ankeret gå ved Limfjordsbyen Aalborg, hvorefter han af flere omgange udskibede vin, salt, malt og uspecificeret gods. Hermann syntes så godt om forholdene, at han i 1585 valgte at flytte til Aalborg, hvor han samme år tog borgerskab, bosatte …

Læs mere.

Forfatter: Jakob Ørnbjerg

---
Havnens kulturarv, byens fremtid: Et Concrete Heritage Lab

Havnens kulturarv, byens fremtid: Et Concrete Heritage Lab

Havnens kulturarv, byens fremtid: Et Concrete Heritage Lab Aarhus havn gennemgår i disse år den største omstrukturering i byens historie. De fysiske grænser mellem by- og havnerum ændres i takt med at nye beboere, kulturinstitutioner og virksomheder rykker ind på på de bynære havnearealer. Nye og gamle elementer og udviklingsforløb bliver blandet og bygget sammen i en enorm "cementblander". Det …

Læs mere.

Forfatter: Casper Andersen

---
Made in Aarhus - historier fra Aarhus

Made in Aarhus - historier fra Aarhus

Made in Aarhus - historier fra Aarhus Hvor mange tænker lige på, at den rødternede Karoline-ko, som fik udbredt de danske landbrugsvarer til hele kloden, kom til verden i Aarhus? Eller at den lille smilende sol, som sagde venligt nej tak til atomkraften og blev et globalt symbol for modstanden, også har sin oprindelse i Aarhus? Aarhus er rig på …

Læs mere.

Forfatter: Dorte Søholm

---
Skyllemiddel og skidenhed: Sanserne og byen

Skyllemiddel og skidenhed: Sanserne og byen

Skyllemiddel og skidenhed: Sanserne og byen Da jeg på min vej til arbejde cyklede bag ved en kvinde, der efterlod sig en brise af lettere syntetisk blomstereng, gik det op for mig, at jeg ikke har særligt mange venner, som bruger skyllemiddel – i hvert fald ikke af den krasse Bamseline-slags. Folk parfumerer sig ganske vis ved festlige lejligheder, men …

Læs mere.

Forfatter: Camilla Pryds Schjerning

---
Bløde kroppe og hårde data. Tracking i byplanlægning

Bløde kroppe og hårde data. Tracking i byplanlægning

Bløde kroppe og hårde data Kulørte streger snor sig ind og ud af hinanden på et kort over forstaden Aalborg øst. Hver linje repræsenterer et ungt menneskes spor i byen indsamlet med en GPS. Denne kulørte ”mobilitetsgarnnøgle” blev til, som et led i et ph.d.-projekt der skulle undersøge unges brug af forstaden. Garnnøglen illustrerer GPS-teknologiens potentiale for at forene bløde …

Læs mere.

Forfatter: Anne-Marie Sanvig Knudsen

---
Kan man indsamle byens kærlighed?

Kan man indsamle byens kærlighed?

Kan man indsamle byens kærlighed? I maj 2013 åbnede vi på Københavns Museum en udstilling, der på den ene side skulle give nyt liv til vores fine samling af personlige genstande fra filosoffen og københavneren, Søren Kierkegaard, der som bekendt havde rund fødselsdag samme år. På den anden side ville vi med udstillingen også gerne udforske, hvordan kærligheden så ud …

Læs mere.

Forfatter: Jakob Parby

---
---