Arkitektur, Byplan, Byudvikling, Kultur

Årets Bernhardt – et aarhusiansk eksempel på værdien af bykultur og bymiljøer

I 2017 kunne Foreningen for Bykultur i Aarhus fejre 50 års jubilæum, og i den anledning tog foreningen initiativ til oprettelsen af en helt ny bykulturpris. Prisen, der har fået navnet ”Årets Bernhardt”, er opkaldt efter foreningens stifter: den tidligere borgmester Bernhardt Jensen.

Siden 1967 har foreningen arbejdet målrettet for at øge lokalsamfundets opmærksomhed på bevaringsværdige kulturmiljøer i Aarhus Kommune. Med stiftelsen af ”Årets Bernhardt” ønsker foreningen at henlede både beboere og politikeres opmærksomhed på byens og nærområdernes talrige værdifulde miljøer, der i det daglige bevares og videreudvikles succesfuldt af både beboere, ildsjæle og fagfolk.

Foreningen er meget optaget af byens udvikling - ikke mindst de steder, hvor nyt møder gammelt. Foreningen er ikke ligefrem imponeret over kommunens evne og vilje til at passe på det gamle Aarhus. Det er ikke noget, der politisk er meget fokus på. Selvom der er stor bygge- og investeringslyst, stiller kommunen ikke de krav til kvalitet, som den kunne. Kommunen burde efter foreningens mening stille større krav til byggerier og til byrum og arbejde på i højere grad at indpasse nybyggerier og sikre en bedre kobling mellem det nye og det gamle.

Årets Bernhardt kan gå til et kvarter, en gade, en landsby, et byrum, en baggård eller en bygning i Aarhus Kommune, som en gruppe mennesker har formået at bevare, sætte i stand, give nyt liv eller nyt indhold på en måde, så det danner rammen om et fællesskab og ikke mindst et godt bymiljø.

Dette billede rundsendte en stolt Ida Binow Poulsen til hele Stationsgadekvarteret i Risskov, da det blev offentliggjort, at de var vinder af Årets Bernhardt 2017.
Foto: Ida Binow Poulsen

I samarbejde med Stiften og journalist Morten Svith kan der hvert år i maj indstilles kandidater til prisen. Foreningen udvælger blandt disse kandidater tre finalister, og vinderen findes ved en afstemning blandt Stiftens læsere. Præmieoverrækkelsen foregår Valdemarsdag den 15. juni ved en lille sammenkomst på det pågældende sted. I de tre første år har der været mulighed for bredt at indstille et favoritsted eller et lokalt initiativ, og mange ”perler” i kommunen er kommet frem i lyset. Vi har virkelig fået øjnene op for mangfoldigheden i begrebet ”bykultur”. I de kommende år er der planer om mere målrettet at tage forskellige temaer op i prisuddelingen. Det kunne f.eks. være torve og pladser, parker og grønne rum eller smukke by-og gaderum eller nogle helt andre temaer, som kan være med til at skabe en fornyelse i prisuddelingen.

I betragtning af sin unge alder er Bernhardt-prisen slået godt og grundigt igennem hos aarhusianere med interesse for lokalhistorie og bykultur. Stiften har sideløbende med prisuddelingen taget aktuelle emner om bykultur op i avisen. Vi har erfaret, at bykultur er rigtig godt læsestof!

Hvorfor vil vi præmiere?

Foreningen for Bykultur i Aarhus ønsker, at flere gøres opmærksomme på de kvaliteter, der findes rundt om i Aarhus Kommune og gerne lader sig inspirere heraf, når de selv går i gang med at renovere eller bygge om. For det betaler sig faktisk at gøre det pænt og i harmoni med omgivelserne - det styrker både det samlede indtryk af området og smitter positivt af på boligpriser og områdets attraktionsværdi.

Realdania har for et par år siden foretaget en analyse af, hvor meget et velbevaret og harmonisk bymiljø betyder for både boligejerens økonomi og den oplevede livskvalitet. Resultatet var tydeligt. Det betaler sig at tænke sig om og gøre det rigtigt fra starten af. Går man eksempelvis sammen med naboerne og laver en fælles plan for området eller søger professionel rådgivning, når man alligevel skal til at bygge, giver det langt større værdi i området og højere boligpriser, når man en dag skal sælge.

De attraktive landsbyer eller byområder i Aarhus, hvor man netop oplever engagementet i at videreføre de gamle huse og lade dem indgå i det samlede miljø som et positivt bidrag, er tilsyneladende ofte de steder, hvor der ligger et stærkt fællesskab til grund for det resultat, man ser i dag. Når nogle ildsjæle går sammen, passer godt på byen og skaber attraktive områder giver det liv og kvalitet på flere niveauer og kommer os alle til gode i sidste ende. For de fleste nyder jo at kunne gå og køre rundt i byen og få de oplevelser med som de gode bymiljøer giver - både i det centrale af Aarhus, i forstæderne og ude på landet i de små landsbyer.

Det er derfor vigtig for foreningen at påskønne det store og vigtige arbejde, der bliver gjort rundt om for at fastholde de kvaliteter, der er på stedet eller for at vende udviklingen, der hvor det allerede én gang er gået skævt eks. en bygning, som er blevet forladt og savner nyt indhold eller et boligområde, der har mistet sin charme og trænger til nyt liv.

Foreningens plakette med tidligere Aarhus-borgmester Bernhardt Jensen og det rammende slogan ”Forny og Bevar”, som monteres på bænken hos vinderen af årets pris. Foto: Einar Rud Pedersen.

Med præmieringen ønsker foreningen at gøre folk opmærksomme på de mange smukke steder, som man kan tage ud og opleve i kommunen, og som beboerne passer godt på, så de forsat kan eksistere. Samtidigt er det et ønske, at få aarhusianerne selv til at udpege de områder, som man mener giver byen noget ekstra kvalitet, for det sker kun alt for sjældent, at vi får øjnene op for hvad det er for kvaliteter, som netop gør Aarhus og omegn til et sted, hvor historien sagtens kan leve videre mellem alt det nye, der vokser op. Med den aktuelle byggeaktivitet både i og omkring Aarhus er der nemlig stor sandsynlighed for, at nogle af disse steder vil forsvinde ubemærket hen, fordi vi ikke alle kender dem og ikke selv har været ude at opleve dem.

Når man indsender et forslag til et godt bymiljø, bliver dette vist i avisen og herved tydeliggjort som et sted, man skal være opmærksom på. De tre miljøer, der udvælges som finalister, bliver vist både i tekst og billeder samt mulige at besøge ved en rundvisning hvert sted, der gør det lettere for alle at deltage i afstemningen om den endelige vinder af årets Bernhardt.

Vi ønsker at gentage præmieringen hvert år fremadrettet, for der findes så meget godt i Aarhus, som vi gerne vil vide noget mere om. Det er jo beboerne, der ved hvor byens og kommunens bedste bymiljøer ligger, og derfor er det beboerne, der via avisen kan give os alle sammen et bedre kendskab til dem.

Henvisninger

Realdania (2015): Vores fælles skatkammer – Bygningsarven er penge værd. 3. marts 2015. Link: https://issuu.com/realdania.dk/docs/vores_f__lles_skatkammer

Svith, Morten (2017): Stemning og traditioner sendte Bernhardt til Risskov, i Aarhus Stiftstidende. Link: https://stiften.dk/artikel/stemning-og-traditioner-sendte-bernhardt-til-risskov-2018-5-13

Madsen, Henrik Havbæk: Årets Bernhardt 2018 gik til Træskibshavnen. 24. juni 2018. Link: https://stiften.dk/artikel/%C3%A5rets-bernhardt-til-tr%C3%A6skibshavnen-en-pris-til-havnens-levende-kulturarv

Svith, Morten (2019): Vinder af Årets Bernhardt 2019 var på fallittens rand, inden den blev en succes, i Aarhus Stiftstidende. 14. juni 2019. Link: https://stiften.dk/artikel/prisvinder-var-p%C3%A5-fallittens-rand-inden-det-blev-en-succes

Om Foreningen for Bykultur i Aarhus

Foreningen for Bykultur i Aarhus er stiftet i 1967 af borgmester Bernhard Jensen med dét formål at skabe forståelse for og værne om byens æstetiske og kulturhistoriske værdier. Foreningen for Bykultur i Aarhus er et mødested for aarhusianere med interesse for byens historie, arkitektur og fysiske planlægning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *