Om bloggen

Om bloggen

Det er efterhånden blevet sagt mange gange at hovedparten af klodens befolkning nu er byboer. Byernes historie og kultur er mere relevant end nogensinde på globalt plan, men også i Danmark hvor urbanisering, byvækst og urban forandring er en påtrængende dagsorden, med historiske betingelser, men på ingen måde historie i betydningen af at være overståede fænomener.

Dansk Center for Byhistorie har siden 2001 arbejdet med at forske og formidle byernes historie. Omkring dette arbejde er opstået et bredt miljø af forskere, planlæggere, arkitekter og mange andre med interesse for byer. ”Byerne” er en blog hvor dette miljø og forhåbentlig mange andre interesserede kan finde og dele resultater, nyheder og holdninger.

På bloggen vil forskere, og andre, der arbejder professionelt med den internationale bymæssige udvikling jævnligt komme med indlæg, kommentarer og anmeldelser af, hvad der rører sig på feltet. Bloggen er derfor også tænkt som et slags stadigt voksende arkiv over den byhistoriske forskning, således at man kan søge sig frem til bestemte emner eller forskere.

Velkommen til!

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke kommentere dette indlæg.