Historie, Kulturhistorie

Brandvæsenet i landkommunerne

Nedenstående blogindlæg er et re-post fra projekt RETRO, der arbejder med digitalisering af sogne- og byrådsprotokoller. Du kan læse det oprindelige blogindlæg her.

Af Jan Mattias Jonsson Agger

Ved sognerådsmødet i Beder-Malling Kommune den 20. marts 1918 blev gårdejer Søren Hesselbjerg fra Synnerup valgt som brandfoged i Malling Sogns 5. brandfogedkreds. Brandfogeden havde det overordnede ansvar for slukningen af eventuelle brande.

I 1861 overgik ansvaret omkring brandslukningsarbejdet til kommunerne. Forinden havde ejerne af de større gårde, hovedgårdene, haft ansvaret for blandt andet at have brandsprøjter.

Med loven i 1861 blev arbejdet med at opretholde et brandvæsen primært delt mellem sognefoged og brandfoged, der i modsætning til tidligere fik klart definerede opgaver. Sognefogeden skulle sikre, at brandlovgivningens bygningsbestemmelser blev overholdt, og at der var ro og orden i tilfælde af brand. Brandfogeden skulle gå forrest i tilfælde af brand og uddelegere forskellige opgaver. Derudover skulle han jævnligt kontrollere, at forskellige ejendomme havde de påkrævede redskaber, og at disse var i ordentlig stand. Til sidstnævnte fik han assistance fra et antal brandsynsvidner udnævnt af sognerådet.

Amtmanden var ansvarlig for at beskikke brandfogeden. Dette skete på baggrund af sognerådets anbefaling. Amtet havde dog ret til at gå imod anbefalingen, hvis den anbefalede ikke blev vurderet som dygtig nok eller havde gyldig grund til at blive fritaget. Eksempelvis måtte sognefogeden ikke også være brandfoged. Sognerådets anbefaling var dog nødvendig for at beskikke en brandfoged, hvorfor sognerådet i tilfælde af afvisning skulle finde en ny person til posten.

Søren Hesselbjerg blev således indstillet af sognerådet. Den præcise proces beskrives ikke i protokollen, men det må formodes, at han blev godkendt af amtet, da kredsens brandfoged ikke blev nævnt ved de efterfølgende møder.

Henvisning til protokol

Beder-Malling Forhandlingsprotokol 1917-1932, side 23. Læs protokollen her.

Litteratur og kilder

Harald Jørgensen (1985): Lokaladministrationen i Danmark: oprindelse og historisk udvikling indtil 1970

E. Hammerich (1897): Lov af 6. Juli 1867 om Landkommunernes Styrelse m.v. I: G.E.C. Gads Samling af Danske Love. Se online her.

Om Jan Mattias Jonsson Agger

Ingen tilgængelige oplysninger om forfatteren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *