Formidling, Generelt, Historie

Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers

I foråret 1583 lod den hollandske købmand Hermann van Ginchel ankeret gå ved Limfjordsbyen Aalborg, hvorefter han af flere omgange udskibede vin, salt, malt og uspecificeret gods. Hermann syntes så godt om forholdene, at han i 1585 valgte at flytte til Aalborg, hvor han samme år tog borgerskab, bosatte sig i en stor købmandsgård ved havnen og giftede sig med en borgmesterdatter. På den baggrund opbyggede Hermann i Aalborg en blomstrende købmandshandel med handelsforbindelser til Vesteuropa og Østersøområdet. Han handlede med salt, sild, korn og tømmer, havde flere skibe i søen og kramboden bugnede af vesteuropæisk klæde af fineste kvalitet. Kronen på værket kom i 1598, hvor Hermann blev udnævnt til rådmand i byens magistrat.

byprospekt_aalborg

 

 

 

 

 

 

Hermanns historie er blot en blandt mange. Ikke blot Aalborg, men også andre danske købstæder blev i 1500-1600-tallet besøgt af skotske, tyske og hollandske familier, der valgte at bosætte sig permanent i købstæderne. Indtil nu har fortællingen om disse fremmede borgere og tilflyttere kun været undersøgt i begrænset omfang. En bevilling fra Det Frie Forskningsråd/FKK muliggjorde i sommeren 2014 realiseringen af forskningsprojektet Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centres, hvori også Dansk Center for Byhistorie indgår som projektpartner. Det er et tværfagligt projekt med deltagende arkæologer, historikere, arkæbotanikere og zoologer fra en lang række danske og svenske forskningsinstitutioner, der frem til 2016 skal kaste nyt lys over indvandrersamfund i Aalborg, Helsingør og Nya Lödöse i Sverige. Der er tale om grundforskning, der vil give ny viden om købstædernes indvandrersamfund og dannelsen af det tidlig moderne Danmark i århundrederne før nationalstaternes opkomst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *