Anmeldelse, Arkæologi

Anmeldelse: ‘Urban Consumption’

I dette blogindlæg anmelder ph.d. Morten Larsen, leder af den arkæologiske afdeling ved Vendsyssel Historiske Museum, Jette Linaas nyligt udkomne bog: ’Urban Consumption'. Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. 800-1800’.

Flot ser den ud, denne 240 sider lange bog, der tegner et billede af købstaden Aarhus fra den tidlige vikingetid og tusind år frem. Selvom forfatteren er historisk arkæolog, er bogen ikke en konventionel beretning om keramik, konstruktioner og kulturlag (skønt de stadig spiller en altafgørende rolle), men derimod en skildring af de mennesker, der levede i byen over en tusindårig periode baseret på et studie af deres konsumtion. Således søsættes bogens første del med en række overordnede betragtninger – inspirationskilder, det teoretiske grundlag og korte præsentationer af byens og landskabets topografi. Endelig bliver begrebet ’konsumtion’ (i arkæologisk henseende) selvfølgelig udfoldet og diskuteret.

Forsiden af Jette Linaas ’Urban Consumption’

I bogens anden del er der fokus på det empiriske grundlag. Der tages udgangspunkt i en række nøje udvalgte udgravningsprojekter, hvor undersøgelsesstrategien og datamaterialet åbner op for en mere dybdegående analyse. I alt fremhæves otte byarkæologiske undersøgelser i Aarhus samt syv undersøgelser af middelalderlige landbebyggelser i det åbne land omkring byen, fra hvilke de (til tider) store keramikensembler er i fokus; disse udgør rygraden i bogens datagrundlag. Dog bemærkes det klassiske problem, at de byarkæologiske undersøgelser typisk producerer langt flere genstandsfund, end undersøgelser i det åbne land gør. I forhold til et komparativt studie af konsumtion og forbrugskultur mellem by og land er der således en markant overvægt af materiale fra en urban kontekst, hvilket kan skabe et repræsentativt problem.

I keramikforskningen er der mange faldgruber, mange forskellige fagtraditioner og grundlæggende metodikker. Det er ikke opgaven her at vurdere, hvorvidt metoden i denne centrale del af bogens analysearbejde står mål med de opsatte præmisser og det udvalgte materiale. Men det skal dog bemærkes, at forfatteren har lavet en meget helstøbt gennemgang af de metodiske forudsætninger og udfordringer, hvilket tjener værket til stor ære. At forfatteren ligeledes er en dygtig håndværker i arkæologisk henseende, fremgår af bogens tredje del, hvor det store materiale opsplittes i kronologiske faser. Da undersøgelserne er kendetegnet ved ganske få naturvidenskabelige dateringer, tager forfatteren i stedet udgangspunkt i en seriation af keramikken – altså en analyse af lokaliteternes kronologi baseret på keramikkens stilistiske og typologiske særtræk – ved brug af multivariabel statistik.

Fjerde til sjette del i bogen følger op på indledningens programerklæring: Her kontekstualiseres det enorme datamateriale, og der peges på en række horisonter i byens historie, som kendetegnes af forskellige grader af og former for urbanitet. Perspektivet bredes ud, skriftlige kilder inddrages, og emneområder som forbrugsmønstre, handel, netværk, fattigdom og sociale forhold italesættes for hele den tusindårige periode.

Bogen bygger på en imponerende gennemgang af et omfattende keramisk materiale fra Aarhus. Måske netop den store datamængde også er skyld i den ofte fremsatte konklusion, at mange af bogens delstudier snildt kunne udfoldes til større projekter – hvilket der dog ikke i det berørte værk er plads til. Den lidt flade bemærkning med de mange løse ender er en kende ærgerlig – man vil jo gerne have mere, men er samtidig et på alle måder positivt udtryk for, at forfatteren forhåbentligt i fremtiden vil fortsætte ud af bogens mange tangenter.

 

Fulde biografiske data:

Jette Linaa: Urban Consumption. Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. 800-1800, Aarhus Universitetsforlag, 2016.

Bogen kan købes her: http://da.unipress.dk/udgivelser/u/urban-consumption/

Om Morten Larsen

Ph.d., leder af den arkæologiske afdeling ved Vendsyssel Historiske Museum

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *