Om forfatteren: Lasse Hauberg Jessen

Lasse Hauberg Jessen er historiestuderende ved Aarhus Universitet og praktikant ved Dansk Center for Byhistorie.

Artikler af Lasse Hauberg Jessen