Byplan, Generelt

Edward William Soja in memoriam

For få dage siden døde geografen Edward Soja.

Edward Soja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward William Soja (født 1940 i Bronx, NY), Distinguished Professor Emeritus of Urban Planning og Adjunct emeritus Professor of Geography, UCLA, var en af de vigtigste geografer, som i slipstrømmen af 1980ernes postmodernisme bidrog til den såkaldte ‘socio-spatiale vending’ i human og samfundsvidenskaberne - en vending der, med Sojas ord, ”bringer det rumlige frem foran i analyse, fortolkning og forklaring”. Især to bidrag fra Soja er værd at hæfte sig ved. Det første er en særlig analysestrategi for studiet af verdens urbanisering. Sojas ultimative omdrejningspunkt var Los Angeles, idet denne megaby deler fællestræk med andre som Singapore og London, ja faktisk kan Los Angeles, betonede Soja, bruges som prototype for studiet af en helt ny byformation benævnt ”postmetropolis”. Det andet er Sojas bidrag til vor forståelse af globaliseringens betydning for det urbane, og her står hans begreb om ”Thirdspace” helt centralt, et begreb der henter inspiration fra hhv. Henri Lefebvre, The Production of Space og Michael Foucault Of Other Spaces. Jeg mødte Edward Soja i 2008 i Groningen som oplægsholder på konferencen Religion, politics and the post secular city, temmelig nervøs for en ting er at forholde sig til en førende tænkers arbejder på skrift, noget helt andet at sidde i panel med selvsamme. Jeg oplevede en vis fjernhed, måske var det jetlagget, men også et nærvær og en lyst til at udveksle ideer. Siden har jeg forstået, at det netop var et kendetegn ved Edward Soja; fjern fordi han mentalt var i gang med et nyt projekt, og til stede fordi han til det sidste var intenst involveret i forskningssamarbejder med bl.a. Allen J. Scott (UCLA), Michael Storper (UCLA, LSE), Fredric Jameson (Duke University) og David Harvey (Johns Hopkins, CUNY). Hertil kommer Sojas fingeraftryk på en ny generation af intellektuelle via sit virke som PhD vejleder for nu Professor Mustafa Dikec (École d'Urbanisme de Paris), Dr. Walter J. Nicholls (University of Amsterdam), Dr. Mark Purcell (University of Washington), og Dr. Stefano Bloch (Brown University). Edward Soja blev konsulteret og mon ikke hans bøger fortsat vil blive det.

Anni Greve, lektor i sociologi, Roskilde Universitet

 

Læs Edward Soja:

• Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso Press, 1989.

• Scott, A.J and E.W. Soja, eds. The City: Los Angeles and Urban Theory at the End of the Twentieth Century. Berkeley: University of California Press. 1996.

• Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Basil Blackwell. 1996.

• Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Basil Blackwell, 2000.

• "Writing the city spatially", City, November, 2003.

• "The city and spatial justice", Justice spatiale | Spatial Justice, n° 1 September 2009.

• Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2010.

• "Towards a regional democracy?",Métropolitiques, March 2011.

• "Spatial Justice and the Right to the City: an Interview with Edward Soja", Justice spatiale | Spatial Justice, n° 3 March 2011.

• My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization. Berkeley: University of California Press. 2014.

Om Anni Greve

Lektor i sociologi ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Forfatter til Sanctuaries of the city - lessons from Tokyo, Ashgate 2011 Se i øvrigt: http://rucforsk.ruc.dk/site/da/persons/anni-greve%2875232a3d-7f5d-44f4-80f6-9879910d01d1%29.html

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *