Formidling, Frivillighed, Generelt, Historie, Kultur, Kulturhistorie, Museum, Udstilling

Frivillighedens historie på vandring i Aarhus

Cecilie Sophie Grothe, der har været praktikant i Dansk Center for Byhistorie fra september 2017 til januar 2018, skriver i dette blogindlæg om en vandreudstilling om frivillighed i Aarhus i ca. 200 år, som hun lavede i løbet af sit praktikforløb i samarbejde med Den Gamle By.

”Frivillig i Aarhus igennem 200 år” er en vandreudstilling, der åbnede i januar 2018 i forhallen på Aarhus Rådhus. Udstillingen skal frem til årets udgang vises på bl.a. ældrecentre, skoler, beboercentre og biblioteker rundt omkring i Aarhus. Baggrunden for udstillingen er, at Aarhus er kåret til Europæisk Frivillighovedstad 2018, og byen vil derfor i løbet af året fejre, synliggøre og anerkende al den frivillighed, der foregår i Danmark. Frivilligheden fejres bl.a. ved at sætte fokus på arven: de personer, organisationer og bevægelser, der har været med til at danne Danmark siden Grundloven. I denne anledning har Dansk Center for Byhistorie i tæt samarbejde med Den Gamle By kigget nærmere på frivilligheden i Aarhus igennem de seneste knap 200 år, og resultatet af dette arbejde kan altså ses i udstillingen.

Sådan blev udstillingen ”Frivillig i Aarhus igennem 200 år” til

Målsætningen var at lave en udstilling, der formidler det historiske perspektiv af frivillighed i Aarhus gennem personhistorier fra forskellige tider. Stærke personligheder, der engang gjorde en forskel eller stadig gør en forskel for andre. I disse personskildringer afspejles således frivillighedens historie i byen Aarhus.

Ved fernisering af Frivillighedscentrets udstilling i forhallen på Aarhus Rådhus forud for den officielle åbning den 21. januar 2018. Bagerst i billedet står udstillingen om frivillige gennem knap 200 år. Fotograf: Cecilie Sophie Grothe, Dansk Center for Byhistorie.

Efter nedsættelsen af en projektgruppe bestående af en inspektør fra museet (en historiker) og jeg selv, der var praktikant (historiestuderende) i Dansk Center for Byhistorie i efterårssemesteret 2017, kunne vi igangsætte projektet. Med inspektøren som tovholder og vejleder satte jeg mig ind i frivillighedens historie i Aarhus og research af relevante personer og foreninger i byen. Denne orientering og research dannede rammen for den videre indsnævring og udvælgelse af de frivillige, der er blevet udstillingens omdrejningspunkt.

Otte fortællinger om frivillighed i Aarhus

Under arbejdet med projektet blev det hurtigt tydeligt, hvor afgørende betydning frivillige kræfter har haft i og for det danske samfund, og hvordan frivilligheden gennem tiden er kommet til udtryk på forskellige områder og måder. Det blev derfor afgørende for udvælgelsen af personskildringerne at fremhæve bredden og diversiteten i frivilligheden, hvorfor vi udvalgte otte århusianske ildsjæle som udstillingens omdrejningspunkt, der har gjort en forskel for byens borgere.

Der er således tale om otte nedslag i fortiden, der præsenterer kvinder, mænd og en gruppe, som har haft et ønske om at gøre en forskel som frivillig. Udstillingen rummer bl.a. fortællingen om, hvordan det første bibliotek for alle samfundslag åbnede, og hvordan der blev skabt bedre betingelser for kvinder, der stak uden for normerne. Sidstnævnte via en personskildring af præstefruen Ellen Schepelern, der med stiftelsen af Kvindehjælpen i 1906 frivilligt hjalp unge kvinder, som var kommet i ”uføre”. På et tidspunkt, hvor det danske velfærdssamfund stadig var i sin vorden, var behovet for de frivillige kræfter afgørende - noget skildringen af Ellen Schepelerns virke understreger. Udstillingen af den historiske perspektivering bidrager således med en referenceramme til fejringen af frivilligheden, som på mange måder har ændret sig gennem tiden.

Portrætfoto af præstefruen Ellen Schepelern (1876-1937), der frem til sin død engagerede sig i både bestyrelsen og den daglige ledelse i foreningen, Kvindehjælpen. Fotograf: Waldemar Riis Knudsen, 1916, Den Gamle By.

En historisk perspektivering af frivillighedens historie i Aarhus

Med korte, præcise og rigt illustrerede personskildringer har vi med udstillingen således forsøgt at skabe opmærksomhed omkring den historiske perspektivering af frivillighedens historie i Aarhus de seneste knap 200 år. Udstillingen ”Frivillig i Aarhus igennem 200 år” giver således publikum og frivillige mulighed for gennem udstillingen at reflektere over forskelle og ligheder i den frivillighed, som finder sted i dag. De otte fortællinger om fortidens frivillige og deres historie kan bidrage til at drage parallel eller måske finde inspiration i det frivillige arbejde, der er blevet gjort i Aarhus i fortiden. Anskueliggørelsen af frivillighedens former siden Grundloven bidrager til en forståelse af vigtigheden og det særlige ved netop frivilligheden i Aarhus såvel som landet som helhed.

Her et foto fra forhallen på Aarhus Rådhus af fortællingen om arbejderen Alexander Jensen (1883-1965), der med grundlæggelsen af idrætsklubben AIA ønskede at udbrede interessen for og fremme idrættens forskelligartede discipliner. Fotograf: Cecilie Sophie Grothe, Dansk Center for Byhistorie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *