Byplan, Generelt, Historie

Interdisciplinært sommerkursus i Budapest undersøger forbindelsen mellem by- og videnskabshistorie

Cities and Science: Urban History and the History of Science in the study of early modern Europe

Ovenstående er overskriften på et sommerkursus, som udbydes af "CEU - Summeruniversity" i Budapest, Ungarn fra d. 29. juni til 4. juli i år.

Kursets formål er at stille skarpt på forbindelsen mellem by- og videnskabshistorie og derigennem belyse, hvordan de begge er med til at forme den offentlige sfære i perioden mellem det tidligt- og senmoderne Europa. Hensigten er endvidere at skabe dialog mellem forskere i by- og videnskabshistorie med henblik på at udvide begrebet om den "urbane variabel" - det vil sige den udviklingsdimension, der kan tilskrives den kendsgerning, at en given udvikling, finder sted inden for byernes sociale, økonomiske, topografiske eller politiske univers.

Der kan findes meget mere information om kurset ved enten at besøge dets hjemmeside eller downloade den officielle flyer

Vær' opmærksom på at tilmeldingsfristen allerede udløber d. 15/2-2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *