Bro-1

Siden slutningen af det 19. århundrede er der fremlagt adskillige forslag til faste forbindelser over Øresund. Det tidligste og mest gennemarbejdede fremsattes i et samarbejde mellem svensk og dansk entreprenørkapital i 1936. Efter projektet skulle der tilvejebringes en broforbindelse med tre gennemsejlingsfag mellem Kastrup, via Saltholm, til Malmø. Her ses én af denne Øresundsbros gennemsejlingsfag med både bane- og vejtrafik samt gående og cyklende. Konstruktionen af faget havde en slående lighed med de tre sammenbyggede fag på Storstrømsbroen, der åbnedes året efter. (Motorveje med broer over Storebælt og Øresund, 1936, s. 29).

Om Emma Barnhøj Jeppesen

Ingen tilgængelige oplysninger om forfatteren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *