Byplan, Generelt

Problemstillinger i den østjyske byregion

"Problemstillinger i den østjyske byregion: Organizing a regional political framework in Eastern Jutland in the period since 1990 – some empirical cases"

Sådan lød overskriften på mit bidrag til byregionskonferencen, der fandt sted på Aarhus Universitet den 20.-21. november 2014. Foredraget omhandlede et forskningsområde, som fylder meget på både den politiske og forskningsmæssige dagsorden i øjeblikket – nemlig hvordan man organiserer det politiske samarbejde internt i ”nye” byregioner.

Sidstnævnte term dækker over funktionelle byregioner, der er udviklet gradvist inden for de seneste årtier i takt med globaliseringen. Udviklingen stiller de nye byregioner over for store udfordringer - ikke mindst fordi man internt i de nye byregioner typisk ikke har haft tradition for samarbejde samtidig med, at man har måtte strides med utidssvarende politiske rammestrukturer.

I Østjylland har man siden starten af 1990erne i stigende grad set udviklingen af en funktionel byregion, der strækker sig fra Randers i nord til Kolding i syd. I takt med at regionen gradvis er blevet en sammenhængende byregion, så har udviklingen af et tværgående politisk samarbejde i høj grad været fraværende. Dermed ikke sagt, at man ikke har forsøgt at udvikle et sådant. Adskillige gange har man forsøgt at oparbejde et tværregionalt samarbejde.

Med udgangspunkt i to empiriske cases, stillede jeg skarpt på centrale problemstillinger, som den østjyske byregion har stået over for, hvad angår et tværregionalt samarbejde i Østjylland.

Østjysk Bybånd

Foto: Miljøministeriet

Foto: Miljøministeriet

Den ene case, det såkaldte Østjyske Bybåndssamarbejde, var et forsøg på at samle hele den østjyske byregion i et politisk samarbejde i perioden 1999-2001. Den anden case omhandlede det såkaldte 10-kommunersamarbejde, som blev etableret i 1994. Modsat Det Østjyske Bybåndssamarbejde udviklede 10-kommunersamarbejdet sig i en stadig mere positiv retning, og danner i dag grundlaget for det ambitiøse Business-Region-Aarhus samarbejde.  Oplægget skildrede kort den historiske udvikling af de to cases og påpegede centrale årsager til, at de to bysamarbejder blev henholdsvis en fiasko og en succes.

Gennemgangen viste, hvorledes interne gnidninger i regionen har stået i vejen for udviklingen af et større regionalt samarbejde. Det har både gjort sig gældende ifm. traditionsbundne rivaliseringsforhold mellem kommuner i regionen og mellem de administrative myndighedsniveauer på kommune og amts/regionalt plan.

I forhold til udviklingen af det mere succesfulde samarbejde omkring 10-kommunesamarbejde, blev det konkluderet, at samarbejdet især har udviklet sig i succesfuld retning i kraft af Århus Kommunes strategiske ageren, hvor der løbende er blevet taget store hensyn til de mindre kommuners interesser. Afsluttende blev det påpeget, at den østjyske byregion stadig står over for store udfordringer ift. den interne politiske organisation.

Henrik Mølgaard Frandsen, forsker, Rigsarkivet Aarhus, med speciale i dansk og europæisk historie efter 1900, er derudover med i forskningsprojektet Udviklingen af Metropolregionen Østjylland 1990.

Du kan læse mere om Østjysk Bybånd i Skov- og Naturstyrelsens redegørelse fra 2006 "Det nye Danmarkskort - planlægning under nye vilkår."

Om Henrik Mølgaard Frandsen

Ph.d. forsker ved Rigsarkivet i Aarhus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *