Arkitektur, Byplan, Generelt, Kultur

Seminar: Transformation og tilpasning af det danske bylandskab.

Fredag d. 28 november 2014 kl. 8:45-15:15 afholder Aalborg Universitet og Center for Strategisk Byforskning seminaret: "Transformation og tilpasning af det danske bylandskab"

"Det danske bylandskabs udformning og kvaliteter udfordres i dag i både små og store byer af samfundets strukturelle ændringer: Emigration fra land til by, infrastrukturelle udbygninger og prioriteringer, omlægning fra industri til serviceerhverv m.m.. Nogle byer oplever markant befolkningsvækst eller -tilbagegang, nogle oplever markante ændringer i forholdet mellem erhverv og bosætning, og nogle byer oplever, at deres status og betydning på regionalt/nationalt niveau enten stiger eller svækkes. Dette stiller krav til byernes fysiske tilpasningsdygtighed i forhold til demografi, erhverv, turisme m.m.

Dette adresseres på heldagsseminaret, hvor danske forskere og praktikere formidler aktuel viden på området. På seminaret ønsker vi at diskutere de danske bylandskabers transformation og muligheder for tilpasning til de eksisterende realiteter og fremtidige forhold. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i en teoretisk ramme omkring urban transformation, og gennem en række ældre og nye cases diskutere erfaringer og visioner for tilpasning."

Seminaret afholdes i Aalborg og er åbent for forskere, praktikere og andre interessede fra hele landet. Du kan læse det fulde program ved at klikke her.

Seminaret er gratis og tilmeldingen skal foregå til Birgith Skipper Holstein på mailadresse bsth @ create.aau.dk (Husk at fjerne mellemrummet mellem snabel a'et)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *