Generelt, Historie, Kultur

Space matters – Doreen Barbara Massey in memoriam

Den britiske kulturgeograf, feminist og politiske aktivist Doreen Barbara Massey, der blev født i Manchester i 1944, døde i en alder af 71 år den 11 marts 2016. Massey var en af geografiens helt store politiske tænkere, og hendes dybt inspirerende værker og tanker fortjener i deres komplekse klarhed at blive erindret, læst, genlæst og anvendt. ’Space matters’ kan stå som diktum for Masseys oeuvre. Hvordan vi forstår, definerer og forvalter rum har afgørende betydning for vores forståelse af den sociale verden og vores eventuelle evne til at forandre den. Det er en indsigt, der også kom til at være afgørende for min egen forskning, og der er mig derfor en ære at skrive disse mindeord om en af vores allerstørste geografiske tænkere. Massey er i særlig grad kendt for sine nytænkende teorier om magtrelationers kompleksitet og spatiale udtryk. Masseys værker er ikke mindst drevet af et ukueligt ønske om at udforske og vise, hvorledes ulige spatiale relationer udspiller sig og ikke mindst kan og bør ændres. Hun har influeret såvel den geografiske tænkning som den interdisciplinære udforskning af rum, sted og spatial teori.

Doreen_Massey

Doreen Massey. Foto: DarkMoMo, creative commons

Massey gjorde sig i særlig grad gældende gennem sine teorier om ’magt geometrier’, sin progressive dynamiske rekoncptualisering af stedsbegrebet og gennem sit arbejde med at udforske forholdet mellem køn, regioner, klasser og rum. Massey opfordrer os til at udforske og gentænke vores geografiske imaginationer med henblik på at forstå og rette op på historiske og eksisterende spatiale uligheder og forstå, hvorledes de steder, vi bebor, er relationelt forbundne med og dermed påvirker og påvirkes af andre steder, vi derfor også har et medansvar overfor. Massey opponerede eksempelvis mod forestillinger, hvor mere perifere regioner bliver anset for at være primært ansvarlig for egne problemer. Hun udforskede som alternativ, hvorledes forskellige internt forbundne spatiale arbejdsdelinger, produktionsforhold og økonomiske lag generer forskellige former for regionale vilkår, problemer og muligheder for økonomiske investeringer.

Fra 1968-1980 arbejdede Massey på Center for Environmental Studies (CES) i London. Et institut der blev grundlagt af den daværende Labour-regering i 1968 med det formål at fremme undervisning og udforskning af planlægning og design af de fysiske omgivelser. Centret udforskede i særlig grad britiske byer og regioners udfordringer og problemer. Masseys arbejde ved centret omhandlede i særlig grad økonomisk geografi og forholdet mellem industriel reorganisering og regional ulighed. CES, der havde udviklet sig til center for venstreorienteret tænkning, blev lukket af den konservative Thatcher-regering, der kom til magten i 1979. Massey flyttede efterfølgende over til London School of Economics. Masseys forskning på CES – ikke mindst interessen i, hvorledes den kapitalistiske økonomi skaber diverse former for spatial ulighed og skævhed i regional udvikling – satte sig vedblivende spor i hendes forskning og bidrag til den geografiske tænkning.

Massey var fra 1982 og 27 år frem ansat ved The Open University (OU) og fungerede efter sin pensionering i 2009 fortsat som professor emeritus. The Open University er verden første succesfulde distanceundervisnings universitet. Det er funderet på ideen om at kommunikationsteknologier kan bruges til at bringe højt kvalificeret universitetsundervisning til folk, der ikke har mulighed for at modtage undervisning på det traditionelle universitets campus. Massey var en dedikeret tilhænger af OUs ambition om gøre læring og forskning åben og tilgængelig og afslog flere professoratstilbud fra højt estimerede universiteter som blandt andet Oxford University.  Massey var særdeles passioneret omkring at kommunikere både på tværs af discipliner og uden for den akademiske verden. Ud over at være en tilbagevendende bidragsyder til Marxism Today grundlagde hun sammen med Stuart Hall og Michael Rustin i 1995 det interdisciplinære tidskrift Soundings: a journal of Politics and Culture.  Soundings redaktørere havde en fortid som redaktører på New Left Review og havde en ambition om at fortsætte den kritiske tradition herfra. Soundings har i tråd hermed både akademikere, aktivister og praktikere blandt sine bidragsydere, og har haft en pionerrolle i en række kritiske debatter om blandt andet neoliberalisme, radikal demokrati, feminisme og international grøn politik.

Massey var som politisk aktivist blandt andet involveret i bevægelsen Women Against Pit Closures, der i forbindelse med minestrejken 1984-85 støttede minearbejdere og deres familier og i bevægelserne Occupy London og Take back the City, og samarbejdede de seneste år også med repræsentanter for partierne Syriza og Podemos.

Massey var en politisk engageret fremragende formidler, og hendes på én gang klare og komplekse tekster formår at gøre særdeles komplicerede forhold og tanker ikke blot begribelige, men også omsættelige i en analytisk omgang med konkrete fænomener og i forvaltningsmæssig sammenhæng. Masseys var direkte involveret i at omsætte sine indsigter i konkret projekter gennem bidrag til forvaltningen af det urbane rum. Ikke mindst i London, hvor hun boede på Kilburn High Road i Nord London, hvis gadeliv også optræder i hendes berømte essay ’A Global Sense of Place’. I perioden 1982-1985 var hun medlem af the Greater London Enterprise Board (GLEB).  Massey rådgav ikke blot centrale britiske politiske figurer som Tony Benn (1970erne) og Ken Livingstone (1980erne) men også den Venezuelanske præsident Hugo Chavez, der blandt andet brugte et af hendes centrale begreber: magtgeometrier i sine taler.

Doreen Massey modtog gennem årene en række anerkendelser for sit arbejde, blandt andet: Royal Geographical Society’s Victoria Medal (1994), Prix Vautrin Lud (1998), Royal Scottish Geographical Society’s Centenary Medal (2003), the Swedish Society of Anthropologists and Geographers’ Anders Retzius Medal in Gold (2003) og the American Association of Geographers’ Presidential Achievement Award (2014). Hun blev udnævnt Fellow of the Academy of Social Sciences (1999), the Royal Society of Arts (2000) og the British Academy. Men afviste af politiske årsager at modtage Order of the British Empire. Massey advokerede som beskrevet for at udvikle en mere global retfærdig stedets politik, der tænker ud over det enkelte sted, og inddrager dets relationer til og medansvar for andre steder. En opgave der i dag er så aktuel og påtrængende som nogensinde.

  • Værker: Cordey-Hayes, M. & Massey, DB.. 1970. An operational urban development model of Cheshire. London: Centre for Environmental Studies. The basic: service categorisation in planning (1971) London: Centre for Environmental Studies.Towards a critique of industrial location theory (1974) London: Centre for Environmental Studies. Massey, D.B & Batey, P.W.J. (Eds)(1977) "Alternative Frameworks for analysis", London:Pion Massey, D.B. & Catalano, A. (1978) Capital and land: Landownership by capital in Great Britain. London: Edward Arnold. Spatial divisions of labour: Social structures and the geography of production. (1984) New York: Methuen. Nicaragua. (1987) Milton Keynes, England and Philadelphia: Open University Press.  Ginwala, F, Mackintosh, M, & Massey, D.B. (1991), Gender and economic policy in a democratic South Africa. Milton Keynes, UK: Development Policy and Practice, Technology Faculty, Open University. Space, place, and gender. (1994) Minneapolis: University of Minnesota Press. Spatial divisions of labor: Social structures and the geography of production (1995) 2nd edition. New York: Routledge, Hall, S., Massey, D.B., & Rustin, M. (1997), The next ten years. London: Soundings. Allen, J., Massey, D.B, Cochrane, A. (1998), Rethinking the region. New York: Routledge. For Space (2005), London: Sage, World City (2007), Cambridge: Polity Press.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *