Anmeldelse, Formidling, Generelt, Historie, Kulturhistorie

Anmeldelse: The City is Ours: Squatting and autonomous movements in Europe from the 1970s to the present

Redigeret af Bart van der Steen, Ask Katzeff & Leendert van Hoogenhuijze

Oakland: PM Press 2014, 313 sider, illustreret.

thecityisourssmall

Occupy Wall Street, 15. maj-bevægelsens besættelse af Puerta del Sol i Madrid, Tahrir-pladsen i Cairo som omdrejningspunkt i de arabiske opstande, Taksim Gezi Park-besættelsen i Istanbul, kampene om Ungdomhuset i København… På hver deres måde viser disse nylige eksempler, at kampen om ’retten til byen’ er et omdrejningspunkt i moderne sociale protester. Dette gør denne bog til et højaktuelt stykke samtidshistorie.

Bogen leverer én bestemt klynge af relevante, lærerige forhistorier til disse aktuelle bevægelser: De BZ-bevægelser, som gjorde sig gældende i en lang række europæiske storbyer i løbet af 1970’erne og (især) 1980’erne, og som siden ofte genopfandt sig som ’autonome’ miljøer, ikke mindst omkring netop Ungdomshuset i København. Mens tidligere fremstillinger af disse bevægelser er udsprunget enten fra bevægelserne selv eller som myndighedskommissionerede studier – og derfor ofte har fokuseret på det spektakulære, heroiske eller afskrækkende, sætter denne bog sig for at levere mere dækkende helhedsbilleder. Gennem ni undersøgelser af BZ-bevægelser i forskellige europæiske storbyer, foruden de mere generelle betragtninger i indledningen og (to!) forord, understreges bevægelsernes karakteristiske former og udviklinger som resultater af komplekse samspil mellem protestbevægelser og myndigheder, mellem fredelige og voldelige metoder, mellem kompromisvilje og uforsonlighed – og mellem indadvendte identitetskonstruktioner, mikrosociale eksperimenter og større, udadvendte projekter for social grundforandring. Og i modsætning til de vel nok fremherskende opfattelser af et klart brud mellem 68’er-generationens Nye Venstre og 1980’ernes BZ-bevægelser lægger bogen vægt på elementer af kontinuitet i projekter og former, uden dog at underkende, at her var tale om nye generationer af radikaliserede unge, der udviklede deres egne sprog og aktionsformer. I praksis forholder bogen sig da også næsten udelukkende til bevægelser fra 1970’ernes slutning og frem – med et par sider om 1960’ernes og 1970’ernes danske BZ-forhistorier (Gruppe 61, Sofiegården, Slumstormerne, Christiania og kampen om Byggeren) som eneste undtagelse.

Som helhed er bogen kendetegnet ved umiskendelig sympati for bevægelserne og deres bestræbelser på at finde andre veje end de herskende, men her er også en udtalt vilje til at diskutere bevægelsernes former, forståelser og resultater kritisk. Forfatterne har til dels selv baggrund i bevægelserne, men en stor del af dem er også forskere med tilknytning til universitetsverdenen, og hvert af bogens kapitler bidrag bygger på egentlig forskning. Her er ikke mindst tale om kritisk selvransagelse på bevægelsens vegne og egne grundpræmisser.

Dette vil uden tvivl gøre bogen ’for meget’ for visse læsere. Det indebærer bestemt også, at der er typer af spørgsmål, som forfatterne er utilbøjelige til at stille. Det er dog samtidig med til at give bogen dens aktualitet og relevans. Og selv kritiske læsere vil ikke kunne se bort fra dens vigtige kortlægninger og analyser.

af Bertel Nygaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *