Om forfatteren: Hjørdis Brandrup Kortbek

Hjørdis Brandrup Kortbek er postdoc på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Artikler af Hjørdis Brandrup Kortbek