Om forfatteren: Søren Bitsch Christensen

Søren Bitsch Christensen er ph.d. fra Aarhus Universitet og stadsarkivar i Aarhus.

Artikler af Søren Bitsch Christensen