Byplan, Generelt, Historie

Byer gør os rigere, klogere, grønnere, sundere og lykkeligere!

Storbyen er menneskets største opfindelse. Byer gør os rigere, klogere, grønnere, sundere og lykkeligere!
-Seniorforsker Evert Meijers

Uddrag af oplæg fra seniorforsker Evert Meijers, Delft Technical University,: ”Small Cities Borrowing Size. Agglomeration Benefits Within a Network of Small- and Medium-sized Cities.”

Meijers forsker i urban- og regional udvikling fra et tværfagligt perspektiv og kunne i sin præsentation fremlægge mange tal og tabeller over, hvordan byer kan ”låne størrelse fra hinanden” gennem varierende grad af integration i deres samarbejde.


The Bigger the Better

En bys størrelse er vigtig for individet i forhold til jobsøgning og muligheden for at finde arbejde i overensstemmelse med sine specialiserede kompetencer. Storbyer har en tendens til at være mere differentierede, hvilket gør økonomien stærkere. At bo tæt på hinanden skaber innovation og vidensudveksling. Angående bystørrelser sagde Meijers også at: ”The bigger the better” er gældende, da undersøgelser viser, at når en by er tilpas stor, øges arbejdsproduktiviteten med hele 5,8%. Det vil sige, at en bys arbejdsproduktivitet, med et indbyggertal på 1 mio. borgere, er 5,8% større end en by med et indbyggertal på kun 500.000 borgere.

En by kan kompensere for sin størrelse ved at skabe polycentriske urbane centre – altså ved at skabe tættere netværk med andre byer og derved låne størrelse (borrowing size) fra hinanden, et koncept udviklet af Alonso i sin artikel 1973: “Urban Zero Population Growth”  - Dog pointerede Meijers, at størrelse har større effekt på arbejdsproduktivitet end netværk.

Meijers differentierede mellem tre typer af integration i bynetværk:

1) Institutionel integration.

2) Kulturel integration.

3) Funktionel integration.

Af disse tre viser det sig, at funktionel integration har størst positiv effekt, mens kulturel integration ikke har nogen signifikant betydning for arbejdsproduktiviteten. Mens institutionel integration ikke har nogen effekt på ydeevne, har den til gengæld signifikant betydning for kulturelle og akademiske institutioners præstationer.

Europæiske byer

Europa har få megabyer – majoriteten af byerne varierer mellem små og mellemstore, og de klarer sig godt. Urbaniseringsraterne er stabile, store byer vokser ikke hurtigere end andre, og større byer bidrager ikke mere end de mindre – alt i modsætning til de traditionelle eksisterende teorier om urban agglomeration. Hvordan kan dette forklares?

FOTO: SPL/Barcroft Media.

 

Meijers  forklaring er:

”Jeg mener, at byer kan låne størrelse af hinanden, fordi skabelsen af netværk gavner de små byer. Byregioner kan kompensere for deres individuelle »mangel på størrelse«”
Derfor er det vigtigt for de mindre byer at etablere netværk og skabe byregioner for at stå sig i konkurrencen med storbyerne. Det kræver, at lokale beslutningstagerne lægger en politik, der skal fremme byregioner – med den akademiske term, polycentriske urbane regioner (PUR). Ved denne fremgang kan lokalpolitikerne løse regionale udfordringer og styrke lobbyarbejdet for regionen på det nationale politiske niveau. Det er dog de store byer, som har størst gavn af dannelsen af byregioner, da en mindre by tæt på en storby kan komme i en agglomerations-skygge. Det vil sige, at den mindre bys virksomheder flytter ind til den større, og at den mindre by kommer til at fungere som forstad for storbyen.

Meiers kom også ind på fordelene ved at skabe internationale netværk, og hvordan et universitet kan fungere godt i en mindre by, så længe det har gode netværk. Konklusionen var, at det er bedst at integrere så meget som muligt for de mindre byer. Han opfordrede endvidere at udvikle og markedsføre Østjylland som en polycentrisk byregion.

Vil en hurtigrute mellem Aarhus-København gavne Aarhus?

Afslutningsvis blev seniorforsker Evert Meijers spurgt af en af tilhørerne, om det vil gavne Aarhus at investere i en hurtigere forbindelse til København – i lyset af faren for at havne i agglomerations-skyggen. Hvortil Meijers svarede, at han var usikker på effekten. Fordelen vil være en bedre adgang til specialiseret servicesektor, og på den anden side en fare for at Aarhus vil miste arbejdspladser, fordi man vil miste lokale avancerede produktionsvirksomheder. Overordnet set, estimerede Meijers dog, at Aarhus kunne få gavn af en hurtigere forbindelse til København.

Senior forsker Evert Meijers holdt sit oplæg til konferencen "City Region Perspective in a Globalized World", som blev afholdt den 20. - 21. november, og var arrangeret af Aarhus Universitet, Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Stadsarkiv og Statens Arkiver.

Uddybende litteratur om konceptet borrowing size:

E.J. Meijers og M.J. Burger, Spatial Structure and Productivity in U.S. Metropolitan Area, Environment and Planning A, 42 (6), 2010, 1383-1402.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *