Anmeldelse, Formidling, Historie, Kulturhistorie

Danmarks byer i middelalderen – den samlede viden om danske middelalderbyer

I dag, den 1. september 2016, udkommer den rigt illustrerede publikation Danmarks byer i middelalderen, som er skrevet af professor Bjørn Poulsen og lektor emeritus Hans Krongaard Kristensen (begge Aarhus Universitet).

Forsiden på bogen Danmarks byer i Middelalderen, som afslutter det store Projekt Middelalderbyen, der blev påbegyndt i 1977. Bogen dækker byer i det middelalderlige Danmark fra ca. 700 til 1536.

Forsiden på bogen Danmarks byer i Middelalderen, som afslutter det store Projekt Middelalderbyen, der blev påbegyndt i 1977. Bogen dækker byer i det middelalderlige Danmark fra ca. 700 til 1536.

Danmarks byer i middelalderen skal ses som en afslutning på det projekt om middelalderbyerne i Danmark, som blev påbegyndt for næsten 40 år siden af Olaf Olsen i 1977. Oprindeligt indgik 10 byer i planerne: Ribe, Køge, Næstved, Viborg, Odense, Svendborg, Aalborg, Aarhus, Roskilde og Horsens. For de syv førstnævnte udkom beskrivelser i 1980’erne og 1990’erne, og i 2013 udkom beskrivelsen af Aarhus. Dette blev i 2014 fulgt op af en digitaludgivelse af kildematerialet for de ti byer, som i dag kan findes på www.byhistorie.dk under Den Digitale Byport.

Med Danmarks byer i middelalderen har vi for første gang fået den eksisterende viden om middelalderbyerne i Danmark samlet i et enkelt værk. Bogen bygger både på de arkæologiske og historiske kilder til perioden, hvilket giver et godt sammenspil og hjælper til belysning af problemstillingerne fra flere sider.

Middelalderbyen på Den Digitale Byport, som kan findes på www.byhistorie.dk. Her findes bl.a. kildematerialet, som blev benyttet i forbindelse med Projekt Middelalderbyen.

Middelalderbyen på Den Digitale Byport, som kan findes på www.byhistorie.dk. Her findes bl.a. kildematerialet, som blev benyttet i forbindelse med Projekt Middelalderbyen.

Forfatterne karakteriserer middelalderen som den måske vigtigste periode for den danske urbaniseringen, hvilket især bygger på, at købstaderne fra perioden stadig i dag er centrale i det danske bysystem. Middelalderen er dog et vidt begreb, og bogen dækker perioden fra ca. 700 til 1536 og dækker dermed også tiden op til vikingetiden og denne med blandt andet de første bebyggelser i Ribe og Hedeby. Ligesom perioden kan være svær at afgrænse præcis, gælder det samme for begrebet ”Danmark”. Som nævnelsen af Hedeby herover viser, så er det ikke de nutidige danske grænser, som har bestemt forskningsområdet, men derimod de middelalderlige, hvilket gør, at også vigtige byer som for eksempel Lund og Skåne er medtaget, da disse skal ses som en del af den danske urbanisering.

Som forfatterne selv påpeger har bogen givet mange nye iagttagelser, blandt andet at der var en betydelig vækst i de danske byer allerede i perioden 1000-1150, hvilket ikke tidligere har været påvist.

Ligesom perioden og Danmarks grænser har været nødvendige at definere i forbindelse med publikationen, gør det samme sig gældende for selve begrebet ”by”. Dette er naturligvis også en teoretisk overvejelse, som forfatterne gør sig. I mange gængse definitioner af byer i middelalderen indgår, at de skal være retsligt adskilt fra oplandet, dette kan dog være svært at fastslå for især den tidlige periode på grund af de få skriftlige kilder, vi har tilrådighed. Som Anders Andrén har påpeget, kan vi dog se, at byskatter allerede er tilstede i tidlige skriftlige kilder fra 1000-tallet. Et vigtigere defintionspunkt for forfatterne bliver, at der skal være tale om et relativt tæt bebygget område med permanent bosættelse. På denne måde adskilles byerne fra for eksempel de sæsonbetingede handelspladser. Handelspladser, gårdsanlæg og lignende figurerer imidlertid stadig i bogen, da også selve tilblivelsesprocessen for byer er interessant, og i den forbindelse hvorfor nogle steder ikke udviklede sig til byer, mens andre gjorde. Hertil kommer en mere sociologisk vinkel, som er en generel forskningstendens i Europa, hvor forfatterne fokuserer på, hvordan middelaldermennesket selv opfattede og identificerede byerne, og om der herskede en særlig byidentitet blandt byboerne.

Danmarks byer i middelalderen er udgivet i et samarbejde mellem Aarhus Universitetsforlag, Den Gamle By og Dansk Center for Byhistorie, hvorfra lektor Mikkel Thelle og videnskabelig assistent Kasper H. Andersen har stået for redigeringen. Bogen er blevet til med støtte fra Velux Fonden.

Fuld biografisk data:

Hans Krongaard Kristensen & Bjørn Poulsen: Danmarks byer i middelalderen, Aarhus Universitetsforlag, 2016.

http://da.unipress.dk/udgivelser/d/danmarks-byer-i-middelalderen/

 

Tidligere udgivelser i Projekt Middelalderbyen:

Bind 1: Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe, 1985

Bind 2: Marianne Johansen: Middelalderbyen Køge, 1986

Bind 3: Aage Andersen: Middelalderbyen Næstved, 1987

Bind 4: Hans Krongaard Kristensen: Middelalderbyen Viborg, 1987

Bind 5: Annemette S. Christensen: Middelalderbyen Odense, 1988

Bind 6: Helle Reinholdt: Middelalderbyen Svendborg, 1992

Materialet om Aalborg er anvendt i: Erik Johansen, Bodil Møller Knudsen og Jan Kock: Fra Aalborg fødsel til Grevens Fejde 1534. Aalborgs historie, bind 1, 1992

Om Gunvor Helene Platou

Studentermedhjælper ved Dansk Center for Byhistorie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *